Vermikompostering

I Norge er det én person som skiller seg ut innen kompostering med meitemark.

Det er kompostforsker Alene Tesfamichael.

Men Alene er ikke alene. Sammen med sin kone og deres to barn, bor han i Hokksund og steller med tusenvis av meitemark. I 25 år har han forsket i sin egen kjøkkenhage for å finne en løsning på et av våre store globale problemer: organisk avfall. Han sier at ikke bare forurenser vi miljøet når vi kaster organisk avfall, men vi kaster også verdifulle ressurser for en sirkulær økonomi.

Løsningen på avfallsproblemet er meitemark. Disse flittige organismene omdanner organisk avfall til super-drivstoff for planter.

Alene driver i dag selskapet Edelmark AS, som gründer og daglig leder. Virksomheten omfatter både forskning, undervisning, utvikling og produksjon av miljøvennlige produkter som kan brukes til både jordforbedrings-formål og økologisk gjødsel – og samtidig redusere avfallsproblemet til landbruk og biogassanlegg.

Løsningen går lenger enn å bare være et alternativ til bruk av kunstgjødsel. Den bidrar regenerativt til å gjenopprette skadet jordsmonn slik at man får tilgjengeliggjort mer dyrkbar mark og øker lønnsomheten i sin produksjon. Dette muliggjøres gjennom vermikompostens unike symbiose av næringsinnhold og et yrende mikroliv.

Fra før har Alene en agronomutdanning fra Ås, forskeropplæring i både Mexico og Nederland, og over 15 år med erfaring innen forskning og utvikling i både Etiopia og Norge. Han var del av foregangsfylke-prosjektet Levende Matjord og jobbet som forsker ved Lindum AS. Gjennom årene har han opparbeidet seg en unik spisskompetanse innen avfallshåndtering, kompostering, vermikompostering og bærekraftighet.

Selv sier han:

– Min største drøm er å tilføre grønn verdi til verden. Sammen kan vi gjøre verden grønnere og renere.