Edelmark-Kompost

Edelmark-kompost er organisk og økologisk gjødsel med jordforbedrings-evner. Inneholder levende mikroorganismer. Utvunnet av organisk avfall fra landbruk og biogassanlegg. Godkjent av Debio og Mattilsynet.

kr 75

Beskrivelse

Meitemarken spiser seg gjennom og prosesserer avfallet. Gjennom dens fordøyelse, omdannes det til næring for jord og planter. Resultatet er 100% sirkulær markkompost.

 • Stimulerer rotvekst (raskere og kraftigere rot-etablering)
 • Tilfører gunstige mikroorganismer til jorden, som øker plantens opptak av næringsstoffer
 • Forbedrer plantens motstand mot uønskede insekter
 • Oppmuntrer pollenbærere, og andre nyttige insektspopulasjoner
 • Reduserer forekomst av plantesykdommer
 • Fri for rester av skadelige plantevernmidler (ink. aminopyralid o klopyralid)
 • Fri fra farlige mikroorganismer som salmonella og koliforme bakterier
 • Veldig lavt innhold av tungmetaller

Komposten er levende, og trenger tilgang til luft. Oppbevares tørt, ved romtemperatur over 5 grader.

Pris/liter.

Innhold (naturlige variasjoner kan forekomme):

 • Total tilgjengelig nitrogen:
  4%
 • Ammonium – N ((MH4-N):-
  8.6 mg/kg TS
 • Total Fosfor (P):
  1.4 gr. tørrstoff
 • Fosfor (P-AL):
  570 mg / 100 gr. lufttørket
 • Kalium (K-AL):
  610 mg /100 gr. lu
 • Total organisk karbon (TOC):
  29 % TS
 • C/N forhold:
  8:1
 • PH verdi
  7,8
 • Glødetap (organisk):
  61.6 % TS

Tilleggsinformasjon

Vekt 1000 g
Dimensjoner 22 × 7 × 7 cm