Input kurs

v/markkomposteringsekspert Alene Tesfamichael

1.Presentasjon og gjennomgang av hvilke typer av avfall og organisk materiale som kan brukes

2. Markkomposteringens biologi, hvilken rolle spiller mikroorganismer og meitemark i prosessen

3. Habitatskrav for mark – hva er gunstig temperatur, fuktighet, pH og substrat

4. Design og etablering av en markkompostbeholder – størrelse, form og materialvalg

5. Vedlikehold av markkompostbeholderen – lufting, fuktighet, fôring og håndtering av avfall

6. Bruk av ferdigkompost – gjødsling, jordforbedring og skadedyrbekjempelse

7. Markkompostering i sammenheng med bærekraft og klimaendringer – reduksjon av matavfall og karbonfotavtrykk

 

 

FOREDRAG 2024:

Tirsdag 21. mai kommer Alene Tesfamichael (M.Sc.) til Bygdø Kongsgård for å holde kurs i Vermikompostering. I over 25 år har han forsket på kompostmark / vermikompost, og driver i dag Edelmark AS, som bl.a. omdanner store mengder organisk avfall til økologisk gjødsel og jordforbedrings produkter.

Gjennom bruk av meitemark, har han funnet et bidrag til løsning på klimakrisen som er mulig for mange fler å ta del i – også enkle opplegg for små husholdninger. Hage og matavfall blir høyoktan næring for plantene dine, luktfritt – på rekordtid.

Påmelding her

Veksthuset på Gartneriet Bygdø Kongsgård
Tirsdag 21, mai 18:00-20:00

 

Kategori:

Beskrivelse

Kurset kan også inkludere demonstrasjoner av markkomposteringsteknikker og øvelser for å identifisere forskjellige markarter og deres funksjoner i kompostprosessen. Det kan også inkludere diskusjoner om utfordringer og begrensninger ved markkompostering, samt muligheter for videre forskning og innovasjon innen dette feltet.

Kursopplegget tilpasses ulike behov, og oppgis på forespørsel.