Zen Stuff

Zen er en viktig drivkraft for Hole Hagesenter. Det utgjør verdigrunnlaget for våre tjenester og produkter, samt selve driften av selskapet.

Zen kan defineres som en 2500 år gammel teknologi. Et verktøy for økt tilstedeværelse. Et minimalistisk, tydelig formspråk – Forenklet, kvalitativt og meditativt. En hjelp til å ta bevisste valg – for ikke å miste seg selv i relasjoner, i hverdagen, eller på jobb.

Det handler om å rydde plass til å bli bedre kjent med seg selv. Hva er jeg? Hva vil jeg? Hva trenger jeg? Vi trenger ro for å reflektere rundt disse spørsmålene.

Less is more

Med hagene våre ønsker vi å skape rom for denne roen. Vi fjerner dekor og uvesentligheter, og står igjen med en naken essens. Ett tydelig, helhetlig innhold; ett tyngdepunkt og noen få utvalgte elementer. Pusterom.

Som japansk Zen munk og hagedesigner Shunmyo Masuno sier:

“Freedom of mind, reflected through nature in a garden.»

Vi kvitter oss med ting vi snubler i, rydder opp og fjerner det som forstyrrer oss. Tingene vi eier skal tjene vår hensikt, ikke hindre den. Vi selger tradisjonshåndverk – verktøy som holder livet ut ved fornuftig bruk.

Zen er en kontinuerlig prosess vi kan implementere på mange plan i livet. For å være mest mulig tilstede i opplevelsene våre og i større grad kunne ta virkeligheten for hva den er.

Nå tilbringer jeg tid med deg, da planlegger jeg ikke morgendagen. Nå nyter jeg maten, da stresser jeg ikke med å besvare meldinger.