Fjellandskap, Kvitfjell

Privat hytte Kvitfjell, byggeår 2016 (Lund Hagem arkitekter) utført sommer 2016

Utgangspunkt: 2 fint avstemte bygg i tre, på søyler, behandlet med jernvitrol, stygge sår i terrenget.
Målsetting: Balansere bygg & landskap ved hjelp av masser, materialer og vegetasjon som hører hjemme på Kvitfjell. Rehabilitere skader på naturen etter byggeperioden.

Ved hjelp av lokale masser og stein plukket vi opp linjeføring i opprinnelig terreng, hevet det inn mot byggene og komponerte massive steinblokker & bautaer på 3 – 4 tonn, som visuelt dempet byggene effektivt. Disse i tillegg til bygg la føringene til finere landskapsforming som introduserer forløp, forsterkning, perspektiv, variasjon m.m. I landskapsformene, som er nedskalerte modeller av fjellheimen rundt, anla vi bål/uteplass og ankomststi, av lokal grus (Hvitt fjell / Kvitfjell) lagt i grusarmering med linjer som vann. Tråkkheller av lokal patinert stein med lav, leder blikk og folk gjennom landskapet mellom husene, og vannspeil er plassert i relasjon til stein (speiling). Vegetasjon er en blanding av stort og smått: Gran, Einer, Bregner, Røsslyng, Krekling, Skogbunnsmose Reinlav, Tyttebær m.m.

Landskapsformer, stein og vegetasjon repeterer naturen rundt, og gjør eiendommen til en del av omgivelsene. Tiden vil forsterke dette.

Privat hytte

Kvtifjell
0
0
Handlekurv
Handlekurven er tomGå til butikken